Từ vựng

kiến trúc
play
architecture
hồ sơ xin thị thực
play
application for visa
chuyên ngành
play
major
quản lý khách sạn
play
hotel management
sinh sống
play
live
định cư
play
settle
hồi hộp
play
nervous
chuẩn bị
play
prepare
đặc biệt
play
special
tin, tin tưởng
play
believe
thích
play
prefer
tất cả
play
all
cách nấu
play
recipe
một vài
play
some
ca khúc
play
song
nộp hồ sơ xin việc
play
apply for a job
khởi chiếu
play
release
điệp viên
play
spy
báo cáo
play
report
quý 2
play
the second quarter
thăng chức
play
be promoted