Từ vựng

Tạm biệt!
play
Good Bye!
Tôi phải đi đây.
play
Well, I gotta go.
Hẹn bạn tối nay nhé!
play
See you this evening.
Chúc bạn ngủ ngon!
play
Goodnight!
Gặp lại sau nhé!
play
See you again.
Cẩn thận nhé!
play
Take care!
Chúc bạn một ngày vui vẻ!
play
Have a good day!
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!
play
Have a nice weekend!
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ!
play
Have a nice trip!
Thỉnh thoảng nhớ gọi điện cho tôi nhé!
play
Give me a call sometime!
Chúng tôi sẽ nhớ bạn.
play
We are going to miss you.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
play
Time really flies.
Tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày tôi sống ở đất nước tuyệt vời này.
play
I’ll never forget the year I spent in this wonderful country.