Từ vựng

ve sầu
play
cicada
hoa phượng
play
royal poinciana
nở
play
bloom
vô cùng
play
extremely
vui sướng
play
happy, pleased, delighted
Tình nguyện mùa hè xanh
play
Green Summer Volunteer
phòng nghiên cứu
play
laboratory
làm đường
play
make a road
tuyên truyền
play
propagate, promote
kế hoạch hóa gia đình
play
family planning
kỷ niệm đáng nhớ
play
memorable
lưu giữ
play
hold
số báo tháng này
play
this month's issue
đỏ hoe
play
turn[grow] red, redden
đạt điểm cao
play
earn high marks
đáng tin tưởng
play
reliable, trustworthy
kinh nghiệm
play
experience
thiện cảm
play
a favorable[good] impression
dự án viễn thông
play
telecom business
khích lệ, động viên
play
encourage
tập huấn
play
training
nâng cao
play
improve, advance
nghiệp vụ
play
professions, business
đội ngũ giáo viên
play
group of lecturers
lâu đời
play
old