Từ vựng

nhầm lẫn
play
mistake (A for B)
giọng hát, giọng nói
play
voice
ngọt ngào
play
sweet
khiêm nhường, khiêm tốn
play
modest
hội nghị
play
conference; meeting
chi tiêu
play
expense, spending
thành viên trong gia đình
play
family members
tạm dừng
play
interrupt, pause