Luyện phát âm

Đăng ký ngay

0 đánh giá

Nội dung khóa học

icon15 Bài học

icon5555 Học sinh

icon99% Đánh giá năng lực

icon0 Bài tập

icon3 Tháng

iconHọc mọi lúc mọi nơi

Bài 1: Khái quát tiếng Việt- Bảng chữ cái Tiếng Việt

Đã học: 0%

Bài 2: Nguyên âm trong tiếng Việt

Đã học: 0%

Bài 3: Phụ âm đơn trong tiếng Việt.

Đã học: 0%

Bài 4: Phụ âm ghép trong tiếng Việt

Đã học: 0%

Bài 6: Luyện phát âm

Đã học: 0%

Bài 7: Vần trong tiếng Việt 1

Đã học: 0%

Bài 8: Vần trong tiếng Việt 2

Đã học: 0%

Bài 9: Vần trong tiếng Việt 3

Đã học: 0%

Bài 10: Vần trong tiếng Việt 4

Đã học: 0%

Bài 11: Vần trong tiếng Việt 5

Đã học: 0%

Bài 12: Vần trong tiếng Việt 6

Đã học: 0%

Bài 13: Vần trong tiếng Việt 7

Đã học: 0%

Bài 14: Vần trong tiếng Việt 8

Đã học: 0%

Bài 15: Vần trong tiếng Việt 9

Đã học: 0%

đánh giá

0

0 đánh giá

  • 100%

  • 80%

  • 60%

  • 40%

  • 20%

Gửi bình luận

Khóa học hiện tại chưa có bình luận nào