Bài tập

 Thêm từ “lấy làm” vào các câu sau.

Câu 1:

Chúng tôi ngạc nhiên khi cô ấy cũng được mời tới dự buổi lễ hôm nay. 

Câu 2:

Tôi rất tiếc phải thông báo rằng bạn đã không đủ điều kiện để trở thành nhân viên của chúng tôi. 

Câu 3:

Tôi vinh dự khi được phát biểu trước toàn trường trong buổi lễ tốt nghiệp vừa qua. 

Câu 4:

Thế hệ trẻ Việt Nam tự hào về truyền thống lịch sử đất nước.

Câu 5:

Cô ấy xấu hổ khi con trai cô ấy khóc lóc, mè nheo giữa nơi công cộng.