Bài tập

 Điền các từ sau vào chỗ trống thích hợp.

 

yêu nhau           gặp nhau         cho nhau           vì nhau            lẫn nhau           

của nhau            với nhau             đến nhau         hiểu nhau             rủ nhau

Câu 1:

Mỗi khi rảnh, chúng tôi thường..........đi uống cà phê. 

Câu 2:

Hai anh chị ấy đã............5 năm rồi nhưng chưa có ý định cưới. 

Câu 3:

Mỗi khi gặp khó khắn, chúng tôi thường xuyên giúp đỡ ..............

Câu 4:

Hai công ty này là đối tác chiến lược...........

Câu 5:

Lần đầu tiên ba người họ .............là vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng 5. 

Câu 6:

Dù công việc bận rộn nhưng vợ chồng chúng tôi vẫn luôn dành thời gian......................

Câu 7:

Tuy ở xa nhau nhưng ông bà Lan vẫn thường liên lạc...........qua email. 

Câu 8:

Họ là đôi bạn tri kỷ nên rất ................

Câu 9:

Hai người họ yêu nhau sâu đậm đến nỗi có thể từ bỏ mọi thứ................

Câu 10:

Không lúc nào chúng tôi không nghĩ.....................