Bài tập

 Đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu.

 

Example: 

bạn/ nhà này/ cao/ 30 tầng

A: Theo bạn, nhà này cao bao nhiêu tầng?

B:  Nhà này cao phải đến 30 tầng.

Câu 1:

anh/ biệt thự kia/ rộng/ 1000m2 

Câu 2:

Chị/ anh ấy/ nặng/ 100kg 

Câu 3:

em/ khách sạn kia/ cao/ 60 tầng

Câu 4:

 bạn/ Vịnh Hạ Long/ có/ gần 2.000 hòn đảo

Câu 5:

cô/ ông ấy/ có/ 10 cái nhà