Bài tập

 Sử dụng cấu trúc "không phải chỉ vì...mà còn vì...." hoàn thành các câu sau.

 

Example: 

Ngôi nhà đó/ đắt/ có thiết kế đẹp/ ở vị trí thuận lợi, gần trung tâm

→ Ngôi nhà đó đắt không phải chỉ vì nó có thiết kế đẹp mà còn vì nó ở vị trí thuận lợi, gần trung tâm. 

Câu 1:

Hôm qua mẹ tôi đi may áo dài/ mẹ tôi sắp dự hội nghị/ anh trai tôi sắp lấy vợ

Câu 2:

Anh ấy học tiếng Việt/ thích đi du lịch Việt Nam/ thích sống ở Việt Nam

Câu 3:

Họ giàu/ kinh doanh giỏi/  biết quản lý chi tiêu

Câu 4:

Em tôi đậu đại học/ thông minh/ học hành chăm chỉ

Câu 5:

Anh ấy hạnh phúc/ được thăng chức/ vợ anh ấy vừa mang thai.