Bài tập

 Thực hành theo mẫu.

 

Example: 

cô ấy/ học tiếng Nhật/ đi du học
A: Cô ấy cần học tiếng Nhật để làm gì?
B: Cô ấy cần học tiếng Nhật để đi du học. 

Câu 1:

anh ấy/ mua nhà/ lấy vợ

Câu 2:

em ấy/ kiếm tiền/ hè này đi du lịch Châu Âu

Câu 3:

Em trai tôi/ mua máy tính/ học trực tuyến

Câu 4:

Bác Ngân/ liên lạc với bệnh viện/ hỏi thời gian khám bệnh

Câu 5:

chị ấy/ mua xe máy/ đi làm