Bài tập

  Thực hành theo mẫu.

 

anh/ đau đầu, đau họng, sổ mũi

 →

A: Chào bác sĩ.

Bác sĩ: Chào anh. Anh bị làm sao?

A: Dạ, tôi bị đau đầu, đau họng, sổ mũi.

 OR:

A: Chào bác sĩ.

Bác sĩ: Anh bị đau ở đâu?

A: Dạ, tôi bị đau đầu, đau họng, sổ mũi.

Câu 1:

chị/ đau bụng, sốt, buồn nôn

Câu 2:

bác/ mất ngủ, người mệt mỏi

Câu 3:

bà/ đau đầu, đau nhức chân tay

Câu 4:

cô/ đau bụng, đi ngoài

Câu 5:

 

cháu/ đau răng, sốt