Bài tập

   Thực hành theo mẫu.

 

Ngày mai/ chị Thu/ thăm Viện bảo tàng

A: Ngày mai chị Thu sẽ làm gì? 

B: Ngày mai chị sẽ thăm Viện bảo tàng

Câu 1:

Tuần sau/ anh Hưng/ đi công tác

Câu 2:

Ngày kia/ ông ấy/ đi khám bệnh

Câu 3:

Chủ nhật tuần sau/ bố/ về quê

Câu 4:

Tháng sáu tới/ em/ nộp hồ sơ xin việc

Câu 5:

sáng mai/ chúng ta/ đến trường mới