연습과제

  Tạo các hội thoại ngắn theo mẫu (보기와 같이 대화를 만들어 보세요.)

 

  • 1 cân cam/ 90.000/ 60.000/70.000/ 3 cân (Em ơi)

 A: Em ơi, bao nhiêu một cân cam?

 B: 90.000 ạ. 

 A : Đắt quá ! 60.000 được không?

 B : Không được ạ.

 A : 70.000  nhé.

 B : Vâng. Anh mua mấy cân?

 A : Cho anh 3 cân.

질문 1:

1 cân thịt bò/ 250.000/220.000/230.000/ nửa cân (Cô ơi)

질문 2:

1 cái ghế này/ 200.000/ 150.000/180.000/6 cái (Chị ơi)

질문 3:

1 cân xoài/90.000/ 45.000/ 65.000/ 5 cân (bà ơi)

 

질문 4:

1 chậu hoa hồng/ 220.000/ 160.000/ 180.000/ 5 chậu (em ơi)

질문 5:

1 bộ chăn ga kia/ 3.000.000/ 2.500.000/ 2.700.000/ 2 bộ (Em ơi)