연습과제

 Nghe và trả lời các câu hỏi sau (다음을 듣고 질문에 답하세요.)

질문 1:

 

 

Mai đang xem gì?

Sách của Hương   
Ti vi
Ảnh của Hương
Tranh phong cảnh

질문 2:

Sửa lỗi sai trong câu sau. (Find the mistake in the following sentence and correct it.): 

Nếu cuối tuần sau ba Mai không đi công tác thì gia đình cô ấy sẽ đi Đà Lạt. 

질문 3:

Nếu gia đình Mai đi Đà Lạt, Hương sẽ giới thiệu cho Mai cái gì?

các quán ăn ngon

danh lam thắng cảnh 

cửa hàng bán đồ lưu niệm

khách sạn đẹp

질문 4:

Hương đã đi Đà Lạt tuần trước. 

True
False

질문 5:

Thời tiết Đà Lạt bây giờ....................

nóng nực
mát mẻ, không khí ô nhiễm
mát mẻ, không khí trong lành
rất lạnh

질문 6:

 

 

Cô ấy sẽ đặt tên bé là Tuấn Anh....... sinh con trai.

질문 7:

 

 

Nếu sinh con gái, cô ấy sẽ đặt tên là gì? 

질문 8:

 

 

Nếu thời gian có thể quay trở lại thì cô ấy có nhận lời cầu hôn của anh ấy không? 

질문 9:

 

Mai đang làm gì?

질문 10:

Nếu tối nay Mai rảnh, họ sẽ ...................

đi xem phim
đi mua sắm quần áo
đi bơi
đi mua túi