Vocab

1 cân
play
1 kg
bán mở hàng
play
make the first sale of the day
quả dứa
play
peneapple
quả nho
play
grape
sầu riêng
play
durian
bộ
play
set
phở tái
play
Noodle soup with eye round steak
phở chín
play
Noodle soup with well-done brisket
đói bụng
play
hungry
gạo
play
rice
thịt bò
play
beef
quả xoài
play
mango
chậu hoa
play
flowerpot
chăn
play
blanket
ga phủ
play
flat sheet
ga bọc
play
fitted sheet
Chúc quý khách ngon miệng!
play
Enjoy your meal!