Exploring Vietnamese 1

Register now

2 reviews

Nội dung khóa học

icon25 Bài học

icon5555 Học sinh

icon99% Đánh giá năng lực

icon0 Exercise

icon3 Tháng

iconHọc mọi lúc mọi nơi

Bài 1: Cách chào hỏi (Greeting)

Learn: 0%

 • Chào hỏi (Greeting)
 • "ạ" (polite particle)
 • Hệ từ "là" (to be)
 • Đại từ nhân xưng (personal pronoun)
Bài 2: Bạn tên là gì? (What is your name?)

Learn: 0%

 • Cách hỏi tên (How to ask for a name)
 • "Xin..." (May/ Please...)
 • Rất vui được gặp bạn. (Nice to meet you)
Bài 3: Dạo này bạn có khỏe không? (How are you?)

Learn: 0%

 • Cách hỏi thăm sức khỏe (sentence pattern of asking about health)
 • Câu hỏi với hệ từ ‘là’ (Questions with “là”)
 • Cách hỏi và nói về quốc tịch (Sentence pattern about one’s nationality.)
 • "Dạ"
Bài 4: Bạn làm nghề gì? (What is your job?)

Learn: 0%

 • Cách hỏi và nói về nghề nghiệp (Sentence pattern about one’s job)
 • Đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 (Third personal pronouns)
 • Phân biệt: chúng tôi/ chúng ta/ họ (distinguish: we/ they)
Bài 5: Ôn tập (review)

Learn: 0%

Bài 6: Đây là cái gì? (What is this?)

Learn: 0%

 • Cách hỏi về đồ vật, con vật…. (sentence pattern of asking about things or animals)
 • Đại từ chỉ định: Đây/ Kia/ Đó/ Đấy (Demonstrative pronoun: This/ That)
 • Loại từ của danh từ (classifer of noun)
 • Đại từ nghi vấn “gì”  (interrogative pronoun ‘what’)
Bài 7: Bức tranh này thế nào? (How is this picture?)

Learn: 0%

 • Chủ ngữ + tính từ. (Subject + adj) (1)
 • Phó từ chỉ mức độ ‘Rất- Lắm- Quá’ (Adverb of degree : ‘very- too’) 
Bài 8: Đây là đâu? (Where is it?)

Learn: 0%

 • Cách hỏi địa điểm (sentence pattern of asking about place)
 • ...ơi! (interjection)
Bài 9: Đây là ai? (Who is this?)

Learn: 0%

 • Đại từ nghi vấn ‘ai’ (interrogative pronoun ‘who’ ?) 
 • ...đấy! (Particle)
 • Chủ ngữ + tính từ. ( Subject + Adjective) (2)
Bài 10: Ôn tập (Review)

Learn: 0%

Bài 11: Xin lỗi, số điện thoại của bạn là bao nhiêu? (Excuse me, what is your phone number?)

Learn: 0%

 • Số đếm (Cardinal numbers)
 • Cách hỏi số điện thoại (How to ask for one'phone number)
 • "của" (of)
Bài 12: Cái này bao nhiêu tiền? (How much is it?)

Learn: 0%

Bài 13: Năm nay anh bao nhiêu tuổi? (How old is he this year?)

Learn: 0%

 •  Cách hỏi về tuổi tác (Sentence pattern used to ask about age)
Bài 14: Nhà em có mấy phòng? (How many rooms are there in your house?)

Learn: 0%

 • "có" (to have)
 • Mấy/ Bao nhiêu? (How many/ How much)
Bài 15: Ôn tập (Review)

Learn: 0%

Bài 16: Gia đình em có mấy người? (How many people are there in your family?)

Learn: 0%

 • Hỏi về số người trong gia đình. (Asking about number of family members)
 • Hỏi về anh em trong gia đình. (Asking about one's siblings)
 • Cây phả hệ gia đình. (Family tree)
Bài 17: Anh trai bạn là người thế nào? (What kind of a person is your older brother?)

Learn: 0%

 • Chủ ngữ + là người thế nào? (What kind of a person?)
 • Chủ ngữ + trông thế nào? (What does+ subject+ look like?)
Bài 18: Bây giờ là mấy giờ? (What time is it now?)

Learn: 0%

 • Cách hỏi thời gian. (Sentence pattern of asking about time)
 • Cách nói thời gian. (How to say time)
 • Cách nói khoảng thời gian trong ngày. (Ways to tell time in a day)
Bài 19: Hôm nay là thứ mấy? (What day is this?)

Learn: 0%

 • Cách hỏi thứ, ngày, tháng (How to ask day/ date/ month)
 • Bảng thời gian (Timetable)
 • Giới từ chỉ vị trí (Preposition of location)
Bài 20: Ôn tập (Review)

Learn: 0%

Bài 21: Con đọc sách ạ. (I am reading a book.)

Learn: 0%

Bài 22: Hôm nay thời tiết thế nào? (Wha's the weather like today?)

Learn: 0%

 • Hỏi về thời tiết (Sentence pattern of asking about the weather)
 • Cách nói và hỏi về các mùa trong năm (Sentence pattern of asking about the season)
Bài 23: Mình sắp sang Việt Nam rồi. (I'm about to go to Vietnam.)

Learn: 0%

 • Chủ ngữ + sắp + động từ (Subject + sắp + verb)
Bài 24: Bố ơi, bố đang làm gì đấy ạ? (Dad, what are you doing now?)

Learn: 0%

Bài 25: Ôn tập (Review)

Learn: 0%

evaluation

5

2 evaluation

 • 100%

 • 80%

 • 60%

 • 40%

 • 20%

Post a comment

이희원 11:09 04-03-2022

Student
<p>Tốt!!</p>

Lee, Jongkyu 12:00 28-04-2022

Student
동의

Lee, Jongkyu 11:59 28-04-2022

Student
좋아요. !!