Exercise

Thêm từ "đi" vào chỗ trống (Fill in the blanks with "đi".)

Question 1:

Chiếc túi này rất hợp với chị. Chị mua..........!

Question 2:

Hùng ơi, 9 giờ rồi. Dậy........... con!

Question 3:

Chiều nay anh về muộn, em ăn cơm trước.......... !

Question 4:

Chị nấu cơm rồi, em rửa bát............!

Question 5:

Anh ơi, hoa đẹp lắm! Anh mua tặng bạn gái...........!