Conversation

Hội Thoại 1

icon Content
  • Share:

Giám đốc: Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu buổi họp đầu tuần ngày hôm nay. Mọi người đã có bản kế hoạch tuần này chưa?

Phương: Thưa anh, có rồi ạ.

Giám đốc: Mọi người đọc qua, mỗi người đưa ra một ý kiến về bản kế hoạch này nhé.

Lê: Theo em thấy, chúng ta tạm thời không ra mắt dòng sản phẩm mới trong tuần này. Ngày 20 tháng sau là ngày phụ nữ Việt Nam, nếu ra mắt sản phẩm vào thời điểm đó thì sẽ thu hút nhiều sự chú ý của phái nữ hơn.

Phương: Em cũng đồng ý với ý kiến đó. Phòng em đang hoàn thiện kế hoạch quảng cáo. Em sẽ chọn diễn viên B là đại sứ thương hiệu lần này.

Giám đốc: Tôi đã xem qua kế hoạch quảng cáo, tiếp thị sơ bộ. Rất tốt. Mỗi phòng ban hãy cho tôi một kế hoạch triển khai chi tiết về dòng sản phẩm mới này trong sáng ngày mai.

Lê: Dạ vâng.

See more

prev
next