Conversation

Hội Thoại 1

icon Content
  • Share:

Lớp trưởng : Nào, chúng ta bắt đầu họp lớp nhé! Bây giờ mình sẽ thông báo lịch thi cuối kỳ tuần tới. Các bạn hãy lấy giấy bút, ghi lại nhé.

Lớp trưởng : Sáng thứ 2 tuần sau chúng ta sẽ thi môn Toán, chiều thứ 4 môn Văn và sáng thứ 6 môn Tiếng Anh.

Hoa : Chúng ta sẽ thi tại phòng này phải không lớp trưởng?

Lớp trưởng : Không, lát nữa mình sẽ thông báo phòng thi cụ thể.

Duy : Tuần sau, những ngày không có môn thi thì sẽ nghỉ học phải không lớp trưởng?

Lớp trưởng : Đúng rồi. Các bạn chuẩn bị ôn thi tốt nhé.

Ngoài ra, cuối tháng này, nhà trường sẽ tổ chức cắm trại hai ngày một đêm tại Mai Châu. Nếu tất cả lớp mình đều có thể tham gia, mình sẽ nộp danh sách lớp lên trường trong chiều nay.

Hoa : Lớp mình sẽ tham gia hết đấy.

Lớp trưởng: Được. Vậy mình sẽ nộp danh sách lớp lên trường.  

See more

prev
next