Conversation

Hội thoại 1: Khi gặp cô giáo

icon Content
  • Share:

Học sinh: Em chào cô ạ!

Cô giáo: Chào em.   

See more

prev
next